• Şuan Sitemizde 72 Kişi Haber Okuyor.
Reklam
 • Belediye Haber

Belediye Meclisinin Şubat Ayı Toplantısında Alınan Kararlar Açıklandı

Belediye Meclisinin Şubat Ayı Toplantısında Alınan Kararlar Açıklandı

2013-02-20 - 19:54
Siirt Belediye Meclisinin 04–08-Şubat 2013 tarihleri arasında yaptığı Şubat ayı Belediye meclisinde alınan kararlar açıklandı.

Buna göre 5 gün devam eden Şubat ayı  Belediye Meclis toplantılarında alınan  24 karar şöyle;


1- Ocak 2013 Meclis birleşim zaptında herhangi bir değişiklik yapılmadan tasdikine oybirliğiyle kabul edildi.


2- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (e) bendi uyarınca, Siirt İli Merkez Yeni ve Kooperatif mahallelerinde bulunan 43 adet işgalli arsanın hak sahiplerine satışının yapılmasına, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun ret oyuna karşılık Barış ve Demokrasi Partisi Grubunun kabul oyuyla birlikte oyçokluğuyla karar verildi.


3- Aşağıda nitelikleri belirtilen 16 adet plan tadilat tekliflerinin Meclisçe görüşülmeden önce İmar Komisyonunca rapora bağlanması "Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. Paragrafı" gereği zorunlu olduğundan;


3.1 Siirt İli Kooperatif Mahallesi’nde bulunan 533 ada, 12 nolu parselin plan tadilat dosyası,


3.2 Siirt İli Kooperatif Mahallesi’nde bulunan 479 ada, 4 ve 5 nolu parsellerin plan tadilat dosyası,


3.3 Siirt İli Kooperatif Mahallesi’nde bulunan 523 ada, 4 nolu parselin plan tadilat dosyası,


3.4 Siirt İli Kooperatif Mahallesi’nde bulunan 302 ada, 18 nolu parselin plan tadilat dosyası,


3.5 Siirt İli Kooperatif Mahallesi’nde bulunan 1090 ada, 78 nolu parselin plan tadilat dosyası,


3.6 Siirt İli Yeni Mahallesi’nde bulunan 607 ada, 3 ve 4 nolu parselin plan tadilat dosyası,


3.7 Siirt İli Yeni Mahallesi’nde bulunan 391 ada, 13 nolu parselin plan tadilat dosyası,


3.8 Siirt İli Yeni Mahallesi’nde bulunan 293 ada, 7 nolu parselin plan tadilat dosyası,


3.9 Siirt İli Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan 293 ada, 24 nolu parselin plan tadilat dosyası,


3.10  Siirt İli Evren Mahallesi’nde bulunan 234 ada, 6 nolu parselin plan tadilat dosyası,


3.11  Siirt İli Doğan Mahallesi’nde bulunan 252 ada, 9, 10 ve 11 nolu parsellerin plan tadilat dosyası,


3.12  Siirt İli Yağmurtepe Köyü’nde bulunan 920 ada, 1 nolu parsel ve 921 ada, 1 nolu parselin plan tadilat dosyası,


3.13  Siirt İli Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan 455 ada, 88 nolu parselin plan tadilat dosyası,


3.14  Siirt İli İnönü Mahallesi’nde bulunan 4 ada, 3 nolu parselin plan tadilat dosyası,


3.15  Siirt İli Kooperatif Mahallesi’nde bulunan 311 ada, 622 nolu parselin plan tadilat dosyası,


3.16  Siirt İli Yeni Mahallesi’nde bulunan 405 ada, 7 nolu parselin plan tadilat dosyalarının incelenmek üzere İmar Komisyonuna sevkine oybirliğiyle karar verildi.


4- Belediye Meclisinin Mart/2013 meclis toplantısının, 04 Mart 2013 Pazartesi günü saat: 10.00’da Bahçelievler Mah. Hükümet Bulvarı Değer Plaza No:34’te faaliyet gösteren Belediye Hizmet Binasının 1. katında bulunan Meclis Salonunda yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.


5- İlimizde yeni açılan Üniversite kampüsünde eğitim gören öğrencilerin gidiş-gelişlerini sağlamak amacıyla yeni oluşturulacak olan Üniversite hattı güzergâh tespiti çalışmalarında bulunmak üzere Barış ve Demokrasi Partisi Grubundan Mustafa TAŞÇI, Kamil URAL, Osman SEVİL, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan Ali TİMURLENK ve Mansur ÖZKILIÇ’tan müteşekkil 1 ay süreyle "Araştırma Komisyonu"nun kurulmasına oybirliğiyle karar verildi.


6- Gündem dışı gelen ve gündeme alınıp görüşülmesine oybirliğiyle kabul edilen; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince, Siirt İli Merkez Hz. Fakirullah (Güres) Caddesi’nde bulunan F/1 Kafe ile yeni yapılan 2 adet wc binasının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre 10 yıl süreyle kiraya verilmesi hususunda Belediye Encümeninin yetkili kılınmasına oybirliğiyle karar verildi.


7- Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereğince Belediye Meclisince seçilen aşağıda isimleri belirtilen 6 adet ihtisas komisyonlarının hazırlamış oldukları raporların okunmasından sonra yapılan görüşme ve oylama neticesinde;


7.1 Şehircilik Komisyonu Raporu:


- Şehrimizin bütün mahallelerinde yürütülen hizmetler konusunda halkın memnuniyetini önemsemek adına, ayda bir mahalle muhtarları nezdinde bu konuda yazılı yazışma yapılmasını, alınacak cevabi yazıda belirtilen eksikliklerin ivedilikle giderilmesi için ilgili birimlerince gerekli çalışmaların yapılması,


- Şehrimizde ikamet eden tüm halkımıza eşit hizmet sunumundaki özverili çalışmalarımızda herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesini sağlamak amacıyla, görülecek eksikliklerin ilgili birimlerce ivedilikle giderilmesi için "Günlük Kontrol ve Denetim Ekibi"nin oluşturulmasına ilişkin çalışmaların Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğünce yürütülmesine,


7.2 Belediye Gelirlerini Artırma ve Yolsuzlukları İnceleme Komisyonu Raporu:


- Belediye gelirlerini arttırmak ve yoksul vatandaşlarımıza ekonomik yönden katkı sağlamak amacıyla Belediyemizce halk ekmek fabrikasının kurulması,


- Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz bünyesinde fidanlık kurulmasına ilişkin çalışmaların Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce yürütülmesine,


7.3 Çevre Sağlığı Komisyonu Raporu:


- Önümüzdeki bahar aylarında üreyecek olan sivrisinek v.b. haşerelerle mücadele için gereken tedbirlerin alınmasına ilişkin çalışmaların Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce yürütülmesine,


7.4 Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu:


- Kadın ve erkek eşitliği konusunda Komisyonumuzca mahalle muhtarları nezdinde bilgi alışverişinde bulunmak ve 15 günde bir Kadın Dayanışma Merkezi bünyesinde film gösteriminin yapılmasına ilişkin çalışmaların Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce yürütülmesine,


7.5 Kültür ve Sanat Komisyonu Raporu:


- Ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerden yetersiz bulunan halkımıza moral kaynağı olmak amacıyla Botan Vadisinde yapılması düşünülen mesire alanında çok amaçlı açık hava tiyatro yerinin düzenlenmesi,


- Siirt’in tarihsel ve kültürel dokusunu gösteren Yaşamsal Anıt Parkının oluşturulmasına ilişkin çalışmaların Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yürütülmesine,


7.6 Siskav Borcu Araştırma Komisyonu Raporu:


- Siirt Valiliği bünyesinde bulunan Siirt İlim, Kültür ve Araştırma Vakfı’nın belediyemize olan borcun silinmesi ile ilgili çalışmaların tamamlanmadığından dolayı 1 ay süreyle uzatılmasına,


 Yukarıda belirtilen Komisyon üyelerinin hazırlamış oldukları raporların, Belediye çalışmalarına katkı sunduğu anlaşıldığından söz konusu raporların tasdikine oybirliğiyle karar verildi. 


8- Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereğince Belediye Meclisince seçilen Belediye Halk Kütüphanesi İsim Belirleme Komisyonu’nun oybirliğiyle hazırlamış olduğu raporun okunmasından sonra yapılan görüşme ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 81. Maddesine istinaden, İlimiz Güres Caddesinde bulunan belediyemize ait halk kütüphanesine, 1893 yılında İstanbul İli’nde doğmuş ve 1951 yılında Şam’da vefat eden kürt dil bilimcisi ve edebiyatçısı olan "Celadet Ali Bedirxan" isminin verilmesine, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan Abdullah İLBAŞ’ın ret oyuna karşılık diğer üyelerin kabul oyuyla birlikte meclis üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verildi. 


9- Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereğince Belediye Meclisince seçilen İsimsiz Cadde ve Sokaklara İsim Verilmesi ve İsim Değiştirilmesi Komisyonu’nun oybirliğiyle hazırlamış olduğu raporun okunmasından sonra yapılan görüşme ve oylama neticesinde; İlimiz Merkezinde bulunan "Evren Mahallesi" isminin değiştirilmesi ile ilgili Evren Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşların yapmış oldukları müracaatta mahalle sakinlerinin genelinin mevcut mahalle isminin "Barış Mahallesi" olarak değiştirilmesi talebinde bulundukları, son günlerde ulusal medyada barışın sağlanması konusunda yoğun çalışma içinde bulunan tüm kesimlerin barışa duydukları özlemi ve barışın önemini anımsatmak ayrıca mahalle sakinlerinin talepleri dikkate alınarak, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 81. Maddesine istinaden,  İlimiz Merkezinde bulunan Evren Mahallesi isminin "Barış Mahallesi" olarak değiştirilmesine, meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla birlikte oybirliğiyle karar verildi.


10- Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendi gereği olarak İmar Komisyonunca incelenen ve hazırlanan plan tadilatının yapılmasına oybirliğiyle rapora bağlanan; Siirt İli Merkez Yeni Mahallesi’nde bulunan 276 ada 24 nolu parseller mevut imar planında ayrık nizam 5 katlı konut alanı olarak planlanmıştır. Öneri değişiklik ile birlikte nizam korunarak çekme mesafeleri 2 m. ve 3 m. olarak belirlenmiştir. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; tüm çekme mesafelerinin 3 m olmak şartıyla imar planı değişikliğinin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.


11- Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendi gereği olarak İmar Komisyonunca incelenen ve hazırlanan plan tadilatının yapılmasına oyçokluğuyla rapora bağlanan; Siirt İli Merkez Kooperatif Mahallesi’nde bulunan 529 ada 4 nolu parsel mevcut imar planında bitişik nizam 8 katlı konut alanı olarak planlanmıştır. Öneri plan değişikliğiyle yola bakan cephelerden 3 m ve arka bahçe mesafesi 3 m çekme mesafeli konut+ticaret alanı olarak belirlenmiştir. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; imar planı değişikliğinin onaylanmasına, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun ret oyuna karşılık Barış ve Demokrasi Partisi Grubunun kabul oyuyla birlikte oyçokluğuyla karar verildi.


12- Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendi gereği olarak İmar Komisyonunca incelenen ve hazırlanan plan tadilatının yapılmasına oybirliğiyle rapora bağlanan; Siirt İli Merkez Evren Mahallesi’nde bulunan 502 ada 7 ve 9 nolu parsellerde yaklaşık 5 m genişliğindeki imar yolu 12 m genişliğindeki imar yoluna doğru uzatılarak iki yolun arasında kalan kısmın, paftasında belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; imar planı değişikliğinin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.


13- Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendi gereği olarak İmar Komisyonunca incelenen ve hazırlanan plan tadilatının yapılmasına kısmen oyçokluğuyla ve kısmen oybirliğiyle rapora bağlanan; Siirt İli Merkez Yeni Mahallesi’nde bulunan 399 ada 3 nolu parsel mevcut imar planında bitişik nizam 7 katlı konut alanı olarak planlanmıştır. Öneri plan değişikliğiyle yapı nizamı korunmuş olup, ön bahçe mevcut teşekkül ve arka bahçe mesafesi 3 m çekme mesafeli konut+ticaret alanı olarak belirlenmiştir. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; imar planı değişikliğinin onaylanmasına, çekme mesafelerinin mevcut yapılara göre belirlenmesi talebinin oybirliğiyle kabulüne, asma kat talebinin ise Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun ret oyuna karşılık Barış ve Demokrasi Partisi Grubunun kabul oyuyla birlikte oyçokluğuyla kabulüne karar verildi.


14- Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendi gereği olarak İmar Komisyonunca incelenen ve hazırlanan plan tadilatının yapılmasına oybirliğiyle rapora bağlanan; Siirt İli Merkez Kooperatif Mahallesi’nde bulunan 309 ada 12 nolu parsel mevcut imar planında ayrık nizam 6 katlı konut alanı olarak planlanmıştır. Öneri plan değişikliğiyle bitişik nizam 6 katlı ön bahçe mesafesi mevcut teşekkül, arka bahçe mesafesi 3 m çekme mesafeli konut alanı olarak belirlenmiştir. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; imar planı değişikliğinin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.


15- Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendi gereği olarak İmar Komisyonunca incelenen ve hazırlanan plan tadilatının yapılmasına oybirliğiyle rapora bağlanan; Siirt İli Merkez Kooperatif Mahallesi’nde bulunan 299 ada 5 nolu parsel mevcut imar planında ayrık nizam 6 katlı konut alanı olarak planlanmıştır. Öneri plan değişikliğiyle ön bahçe mesafesi mevcut teşekkül, yan ve arka bahçe mesafesi 3 m çekme mesafeli konut alanı olarak belirlenmiştir. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; imar planı değişikliğinin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.


16- Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendi gereği olarak İmar Komisyonunca incelenen ve hazırlanan plan tadilatının yapılmasına oybirliğiyle rapora bağlanan; Siirt İli Merkez Kooperatif Mahallesi’nde bulunan 302 ada 82 nolu parsel mevcut imar planında ayrık nizam 7 katlı konut alanı olarak planlanmıştır. Öneri plan değişikliğiyle ön bahçe mesafesi mevcut teşekkül ve arka bahçe mesafesi 3 m çekme mesafeli konut alanı olarak belirlenmiştir. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; imar planı değişikliğinin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.


17- Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendi gereği olarak İmar Komisyonunca incelenen ve hazırlanan plan tadilatının yapılmasına oyçokluğuyla rapora bağlanan; Siirt İli Merkez Yeni Mahallesi’nde bulunan 283 ada 6 nolu parsel mevcut imar planında bitişik nizam 6 katlı konut alanı olarak planlanmıştır. Öneri plan değişikliğiyle ön ve arka bahçe mesafesi mevcut teşekküle göre yeniden belirlenmiştir. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; imar planı değişikliğinin onaylanmasına oyçokluğuyla karar verildi.


18- Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendi gereği olarak İmar Komisyonunca incelenen ve hazırlanan plan tadilatının yapılmasına oybirliğiyle rapora bağlanan; Dedaş’ın Siirt kentinde yapılacak ve kamulaştırma işlemlerine başlanacak olan “Trafo Binaları”nın plana işlenmesi için hazırlanan plan değişiklik dosyası üzerinde yapılan çalışmalar sonucu imar planı değişikliğinin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.


19- Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendi gereği olarak İmar Komisyonunca incelenen ve hazırlanan plan tadilatının yapılmasına oybirliğiyle rapora bağlanan; Siirt İli Merkez Kooperatif Mahallesi’nde bulunan 311 ada 622 nolu parsel mevcut imar planında ayrık nizam 6 katlı konut alanı olarak planlanmıştır. Öneri plan değişikliğiyle parsel tüm cephelerden 3 m çekme mesafeli “Dini Tesis Alanı”na dönüştürülmüştür. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; imar planı değişikliğinin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.


20- Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendi gereği olarak İmar Komisyonunca incelenen ve hazırlanan plan tadilatının yapılmasına oyçokluğuyla rapora bağlanan; Siirt İli Merkez Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan 455 ada 88 nolu parsel mevcut imar planında “Pazar Alanı”, “Ticaret Alanı” ve “Park” olarak planlanmıştır. Öneri değişiklik ile birlikte “Ticaret Alanı” ve konut+ticaret alanına” dönüştürülmüştür. Artan yoğunluğa karşılık 232 ada 105 nolu parselin yaklaşık 4000 m²’si park alanı olarak planlanmıştır. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; Siirt İli Merkez Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan 455 ada 88 nolu parselde kalan park alanı ve 232 ada 105 nolu parselde bulunan park alanlarının terk edilmesi şartıyla imar planı değişikliğinin onaylanmasına, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun ret oyuna karşılık Barış ve Demokrasi Partisi Grubunun kabul oyuyla birlikte oyçokluğuyla karar verildi.


21- Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendi gereği olarak İmar Komisyonunca incelenen ve hazırlanan plan tadilatının reddine oybirliğiyle rapora bağlanan; Siirt İli Merkez Evren Mahallesi’nde bulunan 233 ada 9 nolu parsel mevcut imar planında bitişik nizam 8 katlı “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak planlanmıştır. Öneri plan değişikliğiyle E: 3,00 ve taks:0,40 olmak üzere konut alanına dönüştürülmüştür. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; artan yoğunluğa karşılık gerekli teknik-sosyal altyapı önerilmediği gerekçesiyle imar planı değişikliğinin REDDİNE oybirliğiyle karar verildi.


22- Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendi gereği olarak İmar Komisyonunca incelenen ve hazırlanan plan tadilatının yapılmasına oyçokluğuyla rapora bağlanan; Siirt İli Merkez Yeni Mahallesi’nde bulunan 466 ada 5 nolu parsel mevcut imar planında Ortaöğretim Tesis Alanı olarak planlanmıştır. Öneri değişiklik ile birlikte “Özel Eğitim Tesis Alanı”  E:2.00 ve hmax:20,50 m olarak belirlenmiştir. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; imar planı değişikliğinin onaylanmasına, Barış ve Demokrasi Partisi Grubunun tümü ile Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan Yusuf ERTEN’in kabul oyuna karşılık diğer üyelerin ret oyuyla birlikte oyçokluğuyla karar verildi.


23- Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendi gereği olarak İmar Komisyonunca incelenen ve hazırlanan plan tadilatının yapılmasına oyçokluğuyla rapora bağlanan; 07/01/2013 tarih ve 17 sayılı meclis kararı ile karara bağlanan Siirt İli Merkez Kooperatif Mahallesi’nde yapılan Revizyon İmar Planına 30 günlük askı süresi boyunca 1 adet itiraz gelmiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05/02/2013 tarihli ve 2/111 sayılı yazısı ile meclisimize havalesi yapılan itiraz dilekçesi değerlendirilmiş olup, “Revizyon İmar Planı” yeniden değerlendirilmiştir. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; imar planı değişikliğinin onaylanmasına, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun ret oyuna karşılık Barış ve Demokrasi Partisi Grubunun kabul oyuyla birlikte oyçokluğuyla karar verildi.


24- Siirt İli Merkez Kooperatif Mahallesi’nde bulunan 636 ada, 7 nolu parsele ait tapu senedinde Siirt Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nün yapmış olduğu hata neticesinde bahse konu alana 312 ada 11 nolu parsel olarak hatalı tapu senedi verilmiştir. 10/08/2012 tarihli ve 146 sayılı meclis kararında yazılan Kooperatif Mahallesi 312 ada 11 nolu parselin, Kooperatif Mahallesi 636 ada 7 nolu parsel olarak düzeltilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 


 
Bu haber 6081 defa okundu.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Siirt56.com sorumlu tutulamaz.

Ad Soyad

Yorum

HENÜZ YORUM YAPILAMAMIŞ, İLK YORUMU SİZ YAPIN!!!Belediye Haber Kategorisine Ait Diğer Haberler

TRT’den Belediyeye Ziyaret

 TRT’den Belediyeye ZiyaretAğustos ayı başında TRT Diyarbakır Haber Bölge müdürlüğüne getirilen, Hakan Sağdıç Siirt bulunan kurum yetkilileri tanışma ziyareti kapsamında Siirt belediyesini ziyaret etti.

 • 0 yorum
 • 503 kere okundu

Rojavaya Yardım Çığ Gibi Büyüyor

 Rojavaya Yardım Çığ Gibi Büyüyor Siirt Belediyesi öncülüğünde, Siirt genelinde

 • 1 yorum
 • 295 kere okundu

TBB’den Belediye Çalışanlarına Eğitim Semineri

 TBB’den Belediye Çalışanlarına Eğitim SemineriTürkiye Belediyeler Birliği (TBB) Siirt’te bulunan il ve ilçe belediye çalışanlarına Türk-İsveç Yerel Yönetim Ortaklığı Programı (TUSELOG) programı kapsamında Stratejik Katı atık Yönetim Planı hazırlama semineri verdi.

 • 1 yorum
 • 673 kere okundu

Siirt Belediyesi Ramazanı 3 Dilde ve Melede Ateşi İle Karşılayacak

Siirt Belediyesi Ramazanı 3 Dilde ve Melede Ateşi İle Karşılayacak Yarın başlayacak olan mübarek Ramazan ayı nedeniyle Siirt Belediyesi bünyesinden hazırlanan Ramazan etkinlerinin hazırlıkları tamamlanırken, Siirt’te Ramazan Ayı, bin yıllık Melede ateşi ve Kürtçe, Arpça ve Türkçe hazırlanan bilboard ve imsakiyeler ile

 • 1 yorum
 • 213 kere okundu

Tuncer Bakırhan'a Hayırlı Olsun Ziyaretleri Devam Ediyor

Tuncer Bakırhan'a Hayırlı Olsun Ziyaretleri Devam EdiyorSiirt ZEHRA-DER Yönetim Kurulu, İl Milli Eğitim ve Siirt Deniz Bank Şube müdürleri Siirt Belediye Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan’ı ziyaret etti.

 • 0 yorum
 • 212 kere okundu

GK’dan Eşbaşkan Bakırhan’a Plaket

GK’dan Eşbaşkan Bakırhan’a PlaketGazeteciler Konfederasyonu, Siirt belediye Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan’a Konfederasyona verdiği destek ve yaptığı katkılardan dolayı plaket verdi.

 • 0 yorum
 • 701 kere okundu

DİKA Yönetim Kurulu Siirt Belediyesini Ziyaret Etti

DİKA Yönetim Kurulu Siirt Belediyesini Ziyaret Etti 30 Mart yerel seçimleri ardından yeni dönem ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştiren Dicle Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Siirt Belediyesini ziyaret etti.

 • 0 yorum
 • 249 kere okundu

Hz. Fakirullah Ve Botan Parklarının Yapımı Tamamlandı

 Hz. Fakirullah Ve Botan Parklarının Yapımı Tamamlandı Siirt Belediyesi bünyesinde yapımına geçtiğimiz yıl başlanan HZ. Fakirullah ve Botan parklarının yapım çalışmaları tamamlandı.

 • 1 yorum
 • 393 kere okundu

Bakırhan, Arazilerde İncelemelerde Bulundu

 Bakırhan, Arazilerde İncelemelerde BulunduSiirt Belediye Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan, belediye bünyesinde mahallelerde yapılması düşünülen Yeni yol aksları, park, taziye ve halk evleri arazilerinde incelemelerde bulundu.

 • 0 yorum
 • 237 kere okundu

Eşbaşkan Bakırhan, Orta Doğudaki Gelişmeler Çok Tehlikeli

 Eşbaşkan Bakırhan, Orta Doğudaki Gelişmeler Çok Tehlikeli Siirt Belediye Eşbaşakanı Tuncer Bakırhan, son günlerde İŞİD örgütü tarafından orta doğuda yapılan saldırılarda ile ilgili yaptığı açıklamada, son gülerde yaşanan gelişmelerin Türkiye, Orta doğu ve dünya için çok tehlikeli olduğunu belirtti.

 • 1 yorum
 • 553 kere okundu

Çiftçi Malları Koruma Meclisi Seçimi Yapıldı

 Çiftçi Malları Koruma Meclisi Seçimi YapıldıSiirt Belediye Meclisinin Haziran ayı toplantısının 5’inci gününde gündem maddelerinden “Çiftçi Malları Koruma Meclisi” seçiminin gerçekleştirildi.

 • 0 yorum
 • 328 kere okundu

Herekolda Barış Festivali Çoşkusu

 Herekolda Barış Festivali ÇoşkusuSiirt Belediyesi tarafından "Herekol Dağı'nda barış ile buluşuyoruz" sloganıyla cumartesi günü "Herekol Çemê Karê Barış Festivali” büyük bir coşku içinde geçerken, ikinci gün etkinlikleri, Lice Yukarı Çalıbükü (Biryas) köyünde yaşanan müdahale ardınd

 • 1 yorum
 • 389 kere okundu

Eşbaşkan Epözdemir Kilim Atölyesini Ziyaret etti

Eşbaşkan Epözdemir Kilim Atölyesini Ziyaret ettiSiirt Belediyesi Eşbaşkanı Belkize Beştaş Epözdemir, Affet Evler Mahallesinde bulunan Kilim atölyesinde kadın kursiyerleri ziyaret etti.

 • 0 yorum
 • 275 kere okundu

Eşbaşkan Bakırhan TBB’nin Encümen Üyeliğine Seçildi

 Eşbaşkan Bakırhan TBB’nin Encümen Üyeliğine SeçildiSiirt Belediye Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan Ankara’da düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği 2014 1’inci olağan Meclis toplantısında, birliğin encümen üyeliğine seçildi.

 • 0 yorum
 • 919 kere okundu

Çevre Dostu Öğrenciler, Çevre Dostu Tesisleri Gezdi

 Çevre Dostu Öğrenciler, Çevre Dostu Tesisleri GezdiSiirt Belediyesi ve il Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işbirliği ile 5 Haziran Dünya Çevre günü nedeniyle hazırlanan etkinlik programı çerçevesinde çevre dostu öğrenciler, kentte bulunan çevre dostu tesisleri gezdi.

 • 0 yorum
 • 314 kere okundu

50 Bin Çiçek Dikme Çalışması Başladı

 50 Bin Çiçek Dikme Çalışması BaşladıKentte bulunan park ve bahçelerde 50 adet çiçek dikme çalışması başladı.

 • 0 yorum
 • 273 kere okundu

Atıl Durumdaki Araçlar Yenileniyor

 Atıl Durumdaki Araçlar YenileniyorSiirt Belediyesi; bünyesinde bulunan ve atıl durumda bulunan 3 kamyonu belediye imkânları ile yenileyerek birimlerin hizmetine sundu.

 • 0 yorum
 • 294 kere okundu

Güres Caddesinde Revizyon Çalışması Başladı

 Güres Caddesinde Revizyon Çalışması BaşladıSiirt’tin trafiğe kapalı olan ve en işlek caddelerinden biri olan Güres caddesinde belediye tarafından cadde de bulunan ızgaralarda havaların ısınması ile birlikte koku veren yağmur suyundan dolayı yenilenme çalışmaları başladı.

 • 1 yorum
 • 323 kere okundu

Zabıtalar, Yine Son Kez Uyardı

Zabıtalar, Yine Son Kez UyardıHer seçimden sonra olduğu gibi, yine zabıtalar ortaya çıktı

 • 1 yorum
 • 257 kere okundu

Siirt Belediye Meclisi Toplantısında Birlik Mesajları Verildi

Siirt Belediye Meclisi Toplantısında Birlik Mesajları Verildi30 Martta yapılan yerel seçimler ardından yeni dönemde oluşan Siirt Belediye Meclisi, yeni dönem ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

 • 1 yorum
 • 1586 kere okundu

Fırın ve Lokantalarda Zabıta Denetimi

Fırın ve Lokantalarda Zabıta DenetimiSiirt belediyesine bağlı zabıta denetim ekipleri kentte bulunan fırın ve lokantalarda denetimlerde bulundu.

 • 1 yorum
 • 729 kere okundu

Kentte Küçük ve Büyük Baş Hayvanlara Son

Kentte Küçük ve Büyük Baş Hayvanlara SonBaşkan Sadak, Atış Alanı Besicilik Merkezine Dönüştürülecek

 • 2 yorum
 • 748 kere okundu

Başkan Borçların Ödenmesinden Yana Sıkıntımız Olmadı

Başkan Borçların Ödenmesinden Yana Sıkıntımız OlmadıSiirt Belediye Başkanı Selim SADAK Kasım ayı Belediye meclis toplantısında esnaf borçlarına ilişkin açıklama yaptı.

 • 0 yorum
 • 832 kere okundu

Lamino Ambalaj Fabrikası Hizmette

Lamino Ambalaj Fabrikası HizmetteSiirt Belediye Başkanı Selim Sadak Siirtli iş adamlarına Siirt'te yatırım yapmaları konusunda çağrıda bulunarak Siirt'te ambalaj fabrikasının yapılacağını belirtti

 • 0 yorum
 • 1322 kere okundu

Siirt Belediyesinden Genç Aletlere Malzeme Desteği

Siirt Belediyesinden Genç Aletlere Malzeme Desteği Siirt Belediyesi, 2012-2013 sezonunda başarılı olan genç atletizm sporcularına malzeme desteğinde bulundu.

 • 1 yorum
 • 1106 kere okundu

Zabıtalar İş Başında

Zabıtalar İş BaşındaZabıtaların yaptıkları kontrollerde bazı fırın ve imalathanelerde eksiklikler tespit edildi.

 • 2 yorum
 • 1031 kere okundu

Belediye Çalışmalarına Devam Ediyor

Belediye Çalışmalarına Devam EdiyorSiirt'te Yol Yapım Ve Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor.

 • 1 yorum
 • 1039 kere okundu

BDP’nin İlk Adayı İhsan Batur

BDP’nin İlk Adayı İhsan BaturBelediye Başkanlığı adaylığı için başvuru sürelerine az bir süre kala aday adayları partilere başvuru yapmaya başladı.

 • 1 yorum
 • 3362 kere okundu

Belediyeden 'Okullar Hayat Olsun'a Destek

Belediyeden 'Okullar Hayat Olsun'a DestekSiirt Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen 'Okullar Hayat Olsun' projesine destek amacıyla okul bahçelerinde ağaçlandırma çalışmaları başlattı.

 • 0 yorum
 • 6186 kere okundu

Canlı Hayvan Borsasında Üst Yapı Çalışmaları

Canlı Hayvan Borsasında Üst Yapı ÇalışmalarıCanlı Hayvan Borsasında Üst Yapı Çalışmaları

 • 2 yorum
 • 6136 kere okundu

Belediye Meclisinin Şubat Ayı Toplantısında Alınan Kararlar Açıklandı

Belediye Meclisinin Şubat Ayı Toplantısında Alınan Kararlar AçıklandıSiirt Belediye Meclisinin 04–08-Şubat 2013 tarihleri arasında yaptığı Şubat ayı Belediye meclisinde alınan kararlar açıklandı.

 • 2 yorum
 • 6082 kere okundu

Belediye Hizmetlerinde Bekleme Dönemi Kapanmıştır

Belediye Hizmetlerinde Bekleme Dönemi KapanmıştırSiirt Belediye Başkanı Selim Sadak, şehir merkezinde bulunan yollarda yağışlardan dolayı meydana gelen çukurların soğuk uygulamalı hazır asfalt yama malzemesi ile doldurma çalışmaları sırasında yaptığı açıklamada, Siirt belediyesinin her şartta halka hizm

 • 2 yorum
 • 5915 kere okundu

Siirt Siyoder Kuruluşunu İlan Etti

Siirt Siyoder Kuruluşunu İlan EttiSiirt Belediyesi bünyesinde oluşturulan SİYODER'i kuruluşunu düzenlediği toplantıyla ilan etti.

 • 1 yorum
 • 6311 kere okundu

Belediyeden Mevsimlik Göç Haritalandırma Projesine Destek

Belediyeden Mevsimlik Göç Haritalandırma Projesine DestekSiirt Belediye Başkanı Selim Sadak’ta mevsimlik işçiler ile ilgili olarak böylesi bir bilimsel araştırmanın yapılmansın çok önemsediklerini ve bölgeden batıya yaşanan göçün nedenleri ve göçün önlemsine yönelik istihdam artıracak projelerin hayata geçirilm

 • 1 yorum
 • 7204 kere okundu

Belediye, Güvenlik Önlemi Almayan Şirketi Uyardı

Belediye, Güvenlik Önlemi Almayan Şirketi UyardıYapılan incelemeler ardından Siirt Belediyesi tarafından, şirket yetkilileri en kısa zamanda gerekli önlemlerin alınması ve yurttaşların çalışmalardan en az şekilde

 • 6 yorum
 • 9379 kere okundu

Halkın Huzur ve Güvenliği Herşeyden Önce Gelir

Halkın Huzur ve Güvenliği Herşeyden Önce GelirApartman Sakinleri Yeşil Alan İstiyor

 • 3 yorum
 • 14195 kere okundu

Siirt Belediyesi’nden GAP Gençlik Festivaline Tam Destek

Siirt Belediyesi’nden GAP Gençlik Festivaline Tam DestekBu yıl bölgede bulunan GAP gençlik evleri tarafından 4.’sü Siirt’te düzenlenecek olan GAP Genlik Festivaline Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak kentte düzenlenecek festivale tam destek vereceklerini açıkladı

 • 2 yorum
 • 10892 kere okundu

Başkan Sadak Görevden Alınıyor mu?

Başkan Sadak Görevden Alınıyor mu?Siirt Bağımsız Belediye Başkanı Selim Sadak’ın Aldığı Ceza Yargıtay Tarafından Onaylanmasının Ardından, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Selim Sadak’ın Görevden Uzaklaştırılması İçin İçişleri Bakanlığına Başvurdu

 • 2 yorum
 • 8656 kere okundu

Sadak Cumhurbaşkanı Gül'den Barışın Sesi Olmasını İstedi

Sadak Cumhurbaşkanı Gül'den Barışın Sesi Olmasını İstediSiirt Belediye Başkanı Selim Sadak, Siirt Belediye Meclisinin yapılan 2. gün oturumunda yaptığı açılış konuşmasında; Siirt Valisi Musa Çolak başkanlığındaki Siirt Heyetinin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yaptığı görüşme ile ilgili olarak Belediye Meclis

 • 1 yorum
 • 3664 kere okundu

Emlak ve Temizlik Vergisinde Son Ödeme 31 Mayıs

Emlak ve Temizlik Vergisinde Son Ödeme 31 MayısSon Gün 31 Mayıs 2012

 • 2 yorum
 • 3503 kere okundu

Ethem Sancak: Artık Zengin Değilim

Ethem Sancak: Artık Zengin DeğilimSancak, 'Eskiden ilk 20 zenginden biriydim, şimdi sondan yirminciyim' - Star Gazetesi ve Kanal 24'ün sahibi iş adamı Ethem Sancak, 2015'te TÜSİAD'ın b

 • 8 yorum
 • 27718 kere okundu

Hakem Yılmaz Butur, Siirt56´yı Ziyaret Etti

Hakem Yılmaz Butur, Siirt56´yı Ziyaret EttiTarafsız haberciliğiyle gönüllere taht kuran Siirt56'yı ziyaret eden Yılmaz Butur, çalışmalarımızda başarılar diledi.

 • 11 yorum
 • 27127 kere okundu

   
Siirt Yerel Medyası, İnternet Haberciliği ve Muhammed Kurt  

KÖŞE YAZARLARIRSS © 2010-2014 Siirt, Siirt56 Haber | Siirt Haberleri
Site içeriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır

Siirt 56